Szkolenia PPOŻ - Warszawa, Łódź, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew
Praktyczne szkolenie PPOŻ - Warszawa, Łódź, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew

Praktyczne szkolenie PPOŻ

Zapraszamy na praktyczne szkolenie PPOŻ. Zajęcia prowadzą strażacy dzielący się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych. Podczas zajęć nauczymy postępowania w razie wybuchu pożaru i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia składają się z dwóch bloków: 1h zajęcia teoretycznych i 1h zajęcia praktyczne z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego jak obsługa różnego rodzaju typu gaśnic, koca gaśniczgo i hydrantu.

Szkolenie koordynatorów ewakuacji - Warszawa, Łódź, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew

Szkolenie koordynatorów ewakuacji

Szkolenie koordynatorów ewakuacji obejmuje obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego, działanie w zadymieniu, techniki prowadzenia ewakuacji, sposoby ewakuacji osób poszkodowanych, kierowanie tłumem, reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje a także udzielanie pierwszej pomocy. Zajęcia składają się z różnego rodzaju symulacji jakie mogą przydarzyć się podczas ewakuacji. Szkolenie ma formę warsztatów i trwa 8h dydaktycznych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - Warszawa, Łódź, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Przy realizacji takiego zamówienia kładziemy nacisk na dopasowanie do wymagań indywidualnych i specyfikę Państwa działalności. Zapewniamy również wymagane prawem znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy zaprojektowanie dróg ewakuacyjnych z odpowiednimi oznaczeniami i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie.

Próbne ewakuacje - Warszawa, Łódź, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew

Próbne ewakuacje

Prowadzimy kompleksowe próbne ewakuacje z budynku. Usługa obejmuje zakres od powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zabezpieczenie, kontrolę i analizę przebiegu ewakuacji, po sporządzenie dokumentacji z ewakuacji. Przed ewakuacją opracowujemy scenariusze ćwiczeń.


Najczęściej realizujemy szkolenia w następujących miastach:

Szkolenie PPOŻ - Warszawa

Szkolenie PPOŻ - Łódź

Szkolenie PPOŻ - Pruszków

Szkolenie PPOŻ - Grodzisk Mazowiecki

Szkolenie PPOŻ - Żyrardów

Szkolenie PPOŻ - Sochaczew

Szkolenie PPOŻ - Błonie

Szkolenie PPOŻ - Piaseczno