kwalifikowanej pierwszej pomocy- Warszawa, Łódź, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - Warszawa, Łódź, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest przeznaczony dla ratowników różnych formacji: OSP, WOPR, GOPR itp. Uczestnicy uczą się wykonać niezbędne czynności do czasu przekazania poszkodowanego personelowi medycznemu. Pełne szkolenie KPP realizowane jest w ciągu 6 dni (66h dydaktycznych) i kończy się egzaminem państwowym. Prowadzimy również szkolenia przygotowujące do recertyfikacji. Jest to najbardziej zaawansowane szkolenie dla osób bez wykształcenia medycznego.

Szczegółowe cele kształcenia:

1. Utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

2. Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy

4. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

Program:

1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

5. Poszkodowany nieprzytomny

6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

8. Wstrząs

9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia

14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Szczegółowe informacje udziela koordynator d.s kursów KPP

Tomasz Leszczyński Telefon (8.00-17.00): 606-892-690, Email: tomaszleszczynski.112@gmail.com


Najczęściej realizujemy szkolenia w następujących miastach:

Kurs pierwszej pomocy - Warszawa

Kurs pierwszej pomocy - Łódź

Kurs pierwszej pomocy - Pruszków

Kurs pierwszej pomocy - Grodzisk Mazowiecki

Kurs pierwszej pomocy - Żyrardów

Kurs pierwszej pomocy - Sochaczew

Kurs pierwszej pomocy - Błonie

Kurs pierwszej pomocy - Piaseczno

Kurs pierwszej pomocy - Gdańsk